Transferium Den Oever

Het recreatietransferium Wieringen Den Oever is een schakelpunt voor een bezoek aan het dorp Den Oever, de vissershaven, het zoute water van de Waddenzee met zijn vissersvloot en de Robbentochten, het zoete water van het IJsselmeer, het cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle landschap met de natuurlijke hoogteverschillen. Ook voor het dorp zelf krijgt de plek een nieuwe betekenis door de toevoeging van dorpse functies. Ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid , cultuur en herkenning krijgen een prominente en concrete plek in het project.