Workshop beleidsvisie Waterland

Afgelopen donderdag zijn er workshops gehouden over de "beleidsvisie en toetsingskader Stadsrandpolder Waterland"  (gemeente Amsterdam). Enkele leden van het team HzA hebben deelgenomen aan deze inspirerende bijeenkomst, waarvan de workshops onder leiding stonden van Harry Mars (partner in IS Maatwerk).