Noaberschap krijgt vorm in Oost-Boswinkel

 

Tijdens de ontwerpcharrette "Bomen over Boswinkel" op 4 oktober 2013 gingen (toekomstige) bewoners en woningbouwvereniging onder leiding van het team van HzA stedebouw & landschap / IS-Maatwerk samen nadenken over het stedenbouwkundig schetsplan voor de nieuwe wijk. Daarbij hebben we het met de (toekomstige) huurders gehad over de wensen ten aanzien van de opzet en de indeling van de wijk en de typologieen woningen. Ook ging het over onderwerpen als: waar komt de toegang tot de wijk, waar kunnen auto's geparkeerd worden, hoe gaan we om met de bestaande bomen. 

De ontwerpcharrette was een echte samenwerking, vanuit een gezamenlijke doelstelling: een nieuwe wijk met noaberschap.

Hierdoor hebben we het unieke resultaat bereikt dat er binnen vier dagen tijd een compleet stedenbouwkundig schetsplan lag, dat weergeeft hoe de toekomstige bewoners de wijk zien binnen de kaders die de gemeente en De Woonplaats mee hebben gegeven. Het stedenbouwkundig schetsplan is vervolgens verder uitgewerkt en vormde de onderlegger voor de verdere planontwikkeling.