Inrichting studentencampus TSH gereed (2)

 In opdracht van The Student Hotel heeft HzA stedebouw & Landschap een terreininrichtingsontwerp gemaakt welke een nieuwe campus vormt met 708 studentenkamers.

TSH heeft de herontwikkeling van twee oude kantoren en de nieuwbouw van een studentengebouw voor zijn rekening genomen. De uitdaging voor HzA: Maak van dit gebied met drie verschillende gebouwen een eenheid. De voormalige parkeerplaats rondom het ‘stergebouw van elsevier lag er verwaarloosd bij, de waardevolle kastanjebomen gespaard, het overige terrein ging op de schop.

 Inmiddels is het opgeleverd en kunnen de studenten vanaf het nieuwe schooljaar genieten van ontspanning en inspanning op dit terrein. Een basketbalveld en een barbecueplek. Een groot, ovaal terras bij de hoofdentree zorgt voor de nodige ruimte voor de exploitatie van het cafetaria.

 De entrees van de verschillende gebouwen liggen op verschillende niveaus, het terrein moet een eenheid vormen. We hebben de hoogteverschillen opgelost door een glooiend groen landschap te creëren waar de gebouwen op staan. Doordat we het hoogteverschil hebben ingezet als ruimtevormende elementen konden we hiermee de verschillen in hoogte oplossen. Barrières in het terrein zoals een grote hellingbaan konden hiermee worden weggenomen. Zitbanden komen in het hele terrein voor, hierdoor is er voldoende zitgelegenheid voor de studenten.