Leren en inspireren via Pilots Omgevingsvisie 2014-2016


De omgevingsvisie is in de nieuwe Omgevingswet de vervanger van de structuurvisie. Om met de overgang naar het integraal werken in de omgevingsvisie ervaring op de doen heeft het Ministerie van Infrastructuur & Milieu aan de BNSP de opdracht verstrekt om pilots te werven en te begeleiden. HzA stedebouw & landschap is één van deze BNSP-bureaus die inhoudelijk is betrokken bij de pilotprojecten.

Uit de aanmeldingen zijn negen verschillende pilots gekozen die een goede afspiegeling zijn van alle praktische situaties die zullen gaan voorkomen bij het maken van omgevingsvisies in de toekomst. De pilots kunnen gebruik maken van coaching en inhoudelijke expertise van de betrokken BNSP-bureaus.


Gerard Jan Hellinga en Anita Wijnholds zijn als expert betrokken bij twee pilotprojecten, in de Leidse Regio en in Zoetermeer. Zij zetten hun expertise op het gebied van interactieve planvorming en DNA van plek en mensen in.


Voor de pilot worden landelijke kennis- en netwerkbijeenkomsten opgezet. 


Niet betrokken bij de pilot, maar toch geïnteresseerd in visievorming? Wij praten hier graag vrijblijvend met u over verder.