Planontwikkeling op complexe locaties

De voormalige buitendijkse caravanstalling aan de Purmer Ee is omgetoverd tot een prachtig woongebied met aandacht voor kwaliteit van de openbare ruimte. HzA heeft voor de locatie samen met woningbouwvereniging, gemeente, polderraad en ontwikkelaar het stedenbouwkundig programma van eisen opgesteld.

In de regio komen we veel van deze (grote en kleinere) herstructureringsopgaven tegen. Vaak zijn dit complexe situaties die een zorgvuldige, situatiespecifieke, invulling vragen. Wij gaan hier graag met u over in gesprek. Wij werken in opdracht van zowel gemeenten, provincie, ontwikkelaars als particulieren en zijn in staan opgaven van ideevorming tot omgevingsvergunning in te vullen en te begeleiden