Thuis op de Terp

 


Het ontwerpfestival was een gezellige inloop, versterkt door de circa 20 kinderen die in en uit lopen en trots hun tekeningen van de nieuwe buurt laten zien. Een groot deel van de aanwezigen wonen nu ook in de wijk en dachten na over verhuizen naar De Terpen. Andere aanwezigen vonden Het Onderdijks een aantrekkelijke wijk in Kampen en gaven aan dat wanneer er ruimte is voor hun woonwensen zij graag naar de wijk verhuizen.


Het ontwerpfestival bood toekomstige bewoners de kans om samen deze bijzondere woonbuurt te ontwerpen. In vijf uur en dertien workshops wisselden de bewoners met elkaar ideeën en wensen uit voor hun nieuwe woonomgeving. Van al deze ingrediënten heeft het ontwerpteam van ISMaatwerk een voorstel voor een stedenbouwkundig plan gemaakt.


Er is een mooi plan gemaakt, waarin verschillende bewoners met verschillende woonwensen een eigen plek kunnen krijgen. Deze plek heeft een duidelijke binding met het landschap en is omgeven door groen. De vijf verschillende terpen hebben ieder een eigen karakter. De beleving van het landschap en de ruimtelijkheid zorgen voor samenhang in het gebied. Uiteraard is De Terpen een duurzame en toekomstbestendige buurt, waar de woningen klimaatneutraal zijn (zelfs een extra tandje bij).


 

Oktober 2017