Omgevingsvisie: een mooi, gezond en duurzaam Uitgeest in 2030

In de Omgevingsvisie Uitgeest 2030 ‘Mooi, gezond, duurzaam’ beschrijft de gemeente Uitgeest haar ambities en koers tot 2030 (met een doorkijk naar de periode daarna) voor de ontwikkeling van de woon-, werk- en leefomgeving op haar grondgebied.

Er zijn vier integrale kernopgaven. Dit zijn overkoepelende thema’s en hebben betrekking op (1) het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente, (2) een gezonde, sociale en vitale leefomgeving, (3) met voldoende geschikte woningen, goed bereikbaar, met goede voorzieningen rond het centrum en het station, en op (4) de transitie naar een duurzame, energiezuinige en klimaatbestendige gemeente in 2030.

Deze vier kernopgaven hanteert de gemeente als leidraad voor de beslissingen die genomen worden in de fysieke leefomgeving.

De Omgevingsvisie benadert de opgaven gebiedsgericht en houdt zo rekening met de identiteit van de verschillende (dorps-) delen als kapstok voor (ruimtelijke) ontwikkelingen. De gemeente bouwt op deze manier voort op aanwezige (ruimtelijke) structuren, zoals het karakteristieke landschap van de strandwallen en –vlakten, watersystemen en cultuurhistorie.

 

In de vier kernopgaven combineert Uitgeest alle thema’s die op grond van de Omgevingswet in Omgevingsvisie moeten worden opgenomen, zoals bouwwerken, verkeer en vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, landbouw en cultureel erfgoed. Vanuit deze opgaven werkt Uitgeest aan een mooi, gezond en duurzaam dorp en buitengebied in 2030!

 

 

 September 2017