Ontwikkeling locatie Blekersduin

Het plangebied ligt op een voormalige locatie met bleekvelden, in de binnenduinrand van Santpoort Zuid.

Het plan beoogd de sloop en nieuwbouw van een supermarkt, de aanleg van een parkeerkelder, de sloop van 7 maisonnettewoningen en herbouw van ca. 73 woningen in een gemengd levensloopbestendig segment (grondgebonden woningen, appartementen, woningen met zorgvoorzieningen). Dit alles op een bijzondere plek tegen de duinrand aan.  

In het inrichtingsplan is aansluiting gezocht op de verschillende sfeergebieden in het architectenplan en de specifieke kwaliteiten van de locatie, zoals de aanwezige duinrel en de grote bomen. Het plein van de nieuwe supermarkt vormt samen met het al aanwezige Oranjeveldje het nieuwe 'plein' voor Santpoort Zuid.


Oktober 2017