Nieuw dorpshart voor Venhuizen

 

 

HzA stedebouw & landschap heeft de visie op de transformatie van het centrumgebied van Venhuizen afgerond: Centrumplan Venhuizen. De eerste stap naar een nieuw, kloppend hart in Venhuizen.

Ontwikkeling locatie BlekersduinIn Santpoort Zuid is eindelijk begonnen met het bouwrijp maken van het terrein. HzA heeft voor dit project het inrichtingsplan en de ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de omgevingsvergunning gemaakt. 

Omgevingsvisie: een mooi, gezond en duurzaam Uitgeest in 2030

 


In augustus en september 2017 heeft de omgevingsvisie Uitgeest ter inzage gelegen. HzA is betrokken geweest bij het opstellen van deze ‘omgevings-visie light’, die klaar is voor de aanstormende omgevingswet.

Thuis op de Terp

Na een inspirerend ontwerpfestival en een creatief schetweekend is 17 oktober jl. het ontwerp ‘thuis op je terp’ voor de nieuwe buurt in het Onderdijks Kampen gepresenteerd.